PlayIt4ward-Furman University

Dungbeboi's Blog Posts Tagged 'thiết' (1)

Công ty thiết kế xây dựng hồ bơi tại Vinh, Nghệ An

 

Với những vùng đất mới Chúng tôi lại có những thử thách mới, không chỉ thử thách về điều kiện tự nhiên ở mỗi vùng miền, mà hơn thế nữa ở mỗi vùng đất, con người ở đó, văn hóa ở đó làm sao để đáp ứng được tất cả những nhu cầu về lối sống, phong cách, phong thủy lại là điều khó hơn. Nhưng trên hết, chúng tôi lấy cái thẩm mĩ, lấy tiêu chuẩn mang tính toàn cầu để làm thước đo. Do đó, trong lĩnh vực thiết kế hồ bơi, công ty thiết…

Continue

Added by dungbeboi on October 8, 2019 at 3:26am — No Comments

Up To Date Support

Total Money Raised  2011 -2017 :

$18,282.00

Total Items Donated:

- 37 Jackets

- 11 Blankets

- lacrosse equipment

- 20 pillow pets

© 2022   Created by PlayIt4ward.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service